Historie

BREN

Historie značky je spjata se strojírenskou výrobou v Brně a českých zemích. Je spojením dvou významných zkratek BREN a ZH v jednu. Tyto značky byly použity především při významných vynálezech v oblasti zbrojní výroby.

Nejvýznamnějším obchodem spojeným s touto značkou byl prodej licence na brněnský kulomet vzor 26 do Anglie v roce 1935. Kulomety Bren (Brno – Enfied) se potom až do r. 1945 vyráběly v Anglii, v Austrálii a v Kanadě ve statisícových počtech a zbraně z Brna tak sehrály slavnou úlohu ve II. světové válce.

Novodobá historie této společnosti se datuje od r. 1991 a je spojena s prodejem šicích strojů a kancelářské techniky. Současně s těmito aktivitami byla značka ZH BREN Brno používána k označení pout RALKEM, vyráběných firmou ALFAPROJ s.r.o.

Od června 2021 nese společnost nový název ZV BREN s.r.o.